Emmi Penttilä

Emmi Penttilä

Market Researcher

Emmillä on monipuolista kokemusta tutkimusten toteutuksesta useiden eri yritysten palveluksessa. Hän hakeutui aktiivisesti tutkimusalalle jo opiskeluvuosinaan. Emmin vahvuutena on tutkimusaineistojen muuttaminen selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi grafiikoiksi. Emmi toimii myös kenttätyön yhteyshenkilönä.