Teurasruhojen luokitustarkastus

Teurasruhojen luokitusvalvonta

Teurasruhojen luokitus on EU:ssa lakisääteistä. Lähes kaikki sian-, naudan- ja lampaanruhot luokitetaan yhteisen standardin eli EUROP-luokituksen mukaisesti. Teurasruhojen luokituksesta vastaava viranomainen Suomessa on Maaseutuvirasto. Foodwestin luokitusvalvojat puolestaan suorittavat Maaseutuviraston valtuuttamana käytännön luokitusvalvonnan teurastamoissa. Lisäksi Foodwestin luokitusvalvojat vastaavat luokittajakoulutuksista ja osallistuvat asiantuntijana EU:n luokituskokouksiin ja maatarkastuksiin.

Luokitusvalvontaa Foodwestissä suorittavat:

Markku Niemistö, 040 5051735
Heikki Koivumäki, 040 7483592
Martti Hallasuo, 0500 202966

etunimi.sukunimi@foodwest.fi