Tuotekehitys

Tuotekehitystä myös vientiin

 

Foodwest Oy:n tuotekehityspalvelut soveltuvat hyvin erilaisiin tarpeisiin sekä isoille että pienille yrityksille. Foodwest Oy:n tuotekehitystiimi koostuu erittäin monipuolisen osaamis- ja kokemustaustan omaavista tekijöistä.  Tuotekehityksessä huomioidaan aina loppuasiakas, tuotanto ja kauppa. Asiantuntijamme ovat tottuneet työskentelemään tehokkaasti sekä laajojen kokonaisuuksien että yksittäisten tuotteiden ja applikaatioiden kehityksessä. Palveluitamme käyttävät muun muassa elintarviketeollisuus-, HoReCa-, ravintolisä- ja kosmetiikka-alojen toimijat. Uusia tuotteita kehitetään kotimaan lisäksi yhä enenevissä määrin myös vientimarkkinoille.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • Ideointi ja tiedonhaku: Uusien ideoiden tuottaminen markkina-, tuote- tai raaka-ainelähtöisesti Kirjalliset selvitykset raaka-aineista, prosesseista, applikaatioista ja kilpailijoista.
  • Reseptikehitys: Uusien teollisuus-, ammattikeittiö- ja kuluttajareseptien kehitys markkina-, tuote- tai raaka-ainelähtöisenä, ravitsemuksellisuus ja kannattavuus/hintakalkyylit huomioon ottaen.
  • Aistinvarainen arviointi: Asiantuntijaraadin laadullinen arviointi uusista tuotteista tai olemassa olevien tuotteiden laadullinen kilpailijavertailu sekä koulutukset ja perusmakutestit.
  • Säilyvyystutkimukset: Tuotteen säilyvyysaikasuositusten määrittäminen aistittavan ja mikrobiologisen laadun perusteella.